• Subscribe to our newsletter and never miss a single post - for FREE
Matimu

Etlela hi ku rhula Bellah Nyathi – Nyeleti yerhu ya vuxa

Papa ra ntima dzwii!
ri nga funengeta xibakabaka eVuxeni

Nganakati ya Nyathi
N’waGuwela
Mongwe wo lulama

Mumbi u ale ku ku komba sana ra Dzivamisoko
Rito ra wena ro tsokombela ri sala ri n’unun’uta
etindleveni ta varhandziwa lava xukuvaleke hi xivundza xo siyiwa

Bellah
Mbhuri hi Xitsonga!

Va ri ku fa i ku etlela
kambe nsika a yi etleli
Nyeleti yerhu ya vuxa
yo hi voningela hi vurhonga
u ku; “ri nge fi hi ri kona”
u vula lera ka manana

Xana a ku ta va mani?
Musweki wa mbita ya Tidyondzo?
Phe Xitsonga xi ri i ra Manana

Ina
Ta’Dinny
Mhakhi
Tati
Hahani
Kokwana
Nganakati
Hosinkati
Mudyondzi
Mudyondzisi
Ntivindza ya Rixaka

Ku rila ka Mongwe
Ku rila ka Nyathi
i ku rila ka Rixaka rerhu

Nkosi wa le Vutsonga wu twala na le xibakabakeni ku tsana tinyeleti
Dyambu ra Nyenyankulu ri khomiwa hi tingana 
N’weti wa Dzivamisoko wu nyuma ku vangama
Wu ta vangama njhani nyeletana yerhu yi lo whii?


Image source: munghanalonenefm.co.za

 
Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.