• Subscribe to our newsletter and never miss a single post - for FREE
Downloads, Entertainment

Tracklist ya Vhumba Vhumba ya Makhongela

I nkarhi wa Ndzhumba-Marabenta! Makhongela u vuyi nakambe hi album yintshwa, leyi a nga yi thya Vhumba Vhumba. Album ya Vhumba Vhumba yi huma lembe leri hi ti 15 ta N’wendzamhala, endla u ti kumela CD.


Hi leyi Tracklist ya Vhumba Vhumba:

1. Intro –  Ntumani wo Ehluta (Download Link)
2. Cina Mahala
3. Madakweni
4. Vhumba Vhumba
5. Mr Blesser
6. Ndinokuda
7. Bulldozer
8. Xibebula Vafana
9. Tshigomebla
10. Mukon’wana
11. Va Makhwapheni
12. Vhumba Vhumba (Remix)
13. Ndinokuda (Remix)
14. Mr Blesser (Remix)

Makhongela hi yena a nga chaya no humelerisa Vhumba Vhumba!

Tiphineni!

 
Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *