• Subscribe to our newsletter and never miss a single post - for FREE
VIV Variety

Vukati must be recognized as a real job

Ntiyiso wa mhaka i ku vukati i ntirho wo tika, leswi vavaku i ku hakelo ya vukati i Life Cover na mali ya blue card…

Ku va nsati wa munhu a swi hambanangi no va mutirhi wa le mutini;

 • Ku sweka swi langutani na wena.
 • I gadiwa mpundu nhlekani madyambu loko kuve nuna wa wena i na nkani.
 • Ku basisa yindlu na ndyangu no hlatshwa swi langute wena.
 • I pfa i biwa.
 • I veleka vana xivelekelo xi debya.
 • I boheka ku gingirika loko kuri na ntlangu kumbe ntirho mutini.
 • I kelela mati i tlhe i tshova na tihunyi.
 • Loko u tekiwi hi savheji i risa na timbuti.
 • I ntirho wa wena ku hlayisa vavabyi emutini, hambi mhana yena vo khonyana.
 • Loko vana va ri mahuza i nandu wa wena.
 • Loko dyi nga pfukeriwi nandu i wa wena.
 • I ntirho wa wena ku tumbeta vugangu bya nuna.
 • I boheka ku phikizana na vanhwana vo mama xinuma na vo paka ku chavisa.
 • Loko i n’wu khomela khadi ra le bangini i lumbetiwa ku n’wu dyisa.

Loko vukati a byi langutane na vavanuna, a byi tava byi herisiwi khale kumbe ku ri ntirho wo tekeliwa nhlokweni hi mfumu…

Image Source: charnelltimmsphotography.com

 
Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *