• Subscribe to our newsletter and never miss a single post - for FREE
VIV Variety

Hi kombela ku hanya n’whe Vatswari

Ya tika mhaka leyi, kambe ku hava ndlela yin’wani yo yi vula; n’whe vatswari hi kombela ku hanya. Tshikani ku hi rhwexa vusiwana bya n’wina, no la ku fikelela milorho ya n’wina hi hina; mi le ku hi tikiseleni, ho chava ku vula.

Twisisani la, hi vana va n’wina, kambe a hi hanyeli n’wina. Loko mi tsandiwa hi vusiwana bya muti wa n’wina, ni kombela mi nga byi hindiseli ka hina. NO!

I vutswaka leswi mi swiendlaku.

Mi hleketa ku leswi hi nga nghena xikolo xa mfumu swi tlakusa muholo? Mi hleketa kuri ku valavula xilungu no tirhisa computer swa fumisa? Ni byeleni la, kahle kahle I yini lexi xi miendlaku mi hleketa kuri hina hi nga kota ku hlula vusiwana kuve swi tsandi n’wina? Hi tsandeka no xava swirhangisi hikuva hi hlayisana na madyivana man’wina, xikan’we na n’wina.

Ehenhleni ka sweswo mi hi lava hi xava tiyindlu na timovha, hi mali yihi? Yi helela ka n’wina hinkwayo ka yona. Swa vava ku tirha u tsandeka no veka xi R500 tlhelo, phe loko wo heleliwa hi ntirho u tinyele.

A ni ali, u nge byi hanyi wexe vutomi lebyi, kambe n’wina se mi hanya hi hina. Swi la mi pfa mi swinyumela, se mi hindeletini. Hi swona swiendlaku hi pfa hi nga hlamuli loko mi foyina. Hi karhele ku hunduliwa michini ya mali, hi hava mali, hi le ku kayakayeni mi nga xisiwi hi tiJob Title.

Hi kombela ku hanya maan!

Image: kenjidirect.tumblr.com

 
Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *