• Subscribe to our newsletter and never miss a single post - for FREE
Bantu Lyrics

Mr. Bow – Ni Ta Fa Na Wena (Download +Lyrics)

Download Mr.Bow – Nitafa nawena (Pro.by Kadu Groove beat)

NI TA FA NA WENA LYRICS:

Ni ta fa na wena murhandziwa (x4)

Welelee!

 

Jikisa maan!

Hayiye ye ye ye ye ye ye yee

Ku na vavasati ke?

 

Bowito!

Teka

Hoyii!

Ina ka!

Teka!

Ina kaa!

Teka!

Hoyii!

Ina kaa!

 

A mufana wa ba ngoma maxaka hey!

 

My sweet lady yeah

My darling

(x3)

 

Mina ni beje vutomi

Ni funge ku fa ni ku hanya

I will always love you

My darling

Mina ni beje vutomi

Ni funge ku fa ni ku hanya

I will love you forever

My darling

Na hambi ko vuya xidzedze

Xi tlakula na tiyindlu

Yingisa

Ni ta famba na wena

Na hambi ko vuya dyandza

Li dlaya na swiharhi

U nga chavi

Hikusa

 

Ni ta fa na wena murhandziwa

Te Amo, Te Amo

(x4)

 

U nga karhali nkata

Na hambi loko mundzuku

Swi tshuka swi karhata

A hi tshami hi khanela

Tiyisela nkata

Na hambi loko mundzuku

Ku tshuka ku ni mhaka

A hi tshami hi khanela

Hikusa lirhandzu la mina na wena

i original, i original, i original

Hikusa lirhandzu la mina na wena

i original, i original, i original

 

Eix!

Loko ni ku; xa mina xa wena

Teka!

Ni li; xa mina xa wena

Teka!

Ni ku; xa mina xa wena

Teka!

Ni ku; xa mina xa wena

Teka!

Loko ni ku: xa mina xa wena

Teka!

Ni ku; xa mina xa wena

Teka!

Ni li; xa mina xa wena

Teka!

Hikusa

 

Ni ta fa na wena murhandziwa

Te Amo, Te Amo

(x4)

Welele!

 

Te Amo, Te Amo

If you realy love somebody

Te Amo, Te Amo

Come and sing with me

Te Amo, Te Amo

And make a clap

Te Amo, Te Amo

Make a clap

Sing it!

 

Te Amo, Te Amo

Welelele mama eh!

Te Amo, Te Amo

Ni ta fa na wena (x2)

Te Amo, Te Amo

Ni ta fa na wena

Te Amo, Te Amo

Murhandziwa wanga

 

Te Amo, Te Amo

Murhandziwa wanga (x2)

Te Amo, Te Amo

Ni ta fa na wena

Murhandziwa wanga

Ni ta fa na wena

 

Te Amo, Te Amo

Ni ta fa na wena murhandziwa

(x3)

 

Te Amo!

I Love You!

Download Mr.Bow – Nitafa nawena (Pro.by Kadu Groove beat)

 
Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.