• Subscribe to our newsletter and never miss a single post - for FREE
Matimu, Tinxaka ta Vutsonga

MLFM removes “Vatsonga/Machangani” from their website after public pressure

Handle ka guwa yo chavisa, va Munghana Lonene FM va boheki ku lulamisa no susa vito ra “Vatsonga/Machangani” eka ntumani (ritseve) wa xitichi. Leswi swi ta endzhaku ka swivilelo swo hlaya ku pfa eka vayingiseli va xiyanimoya lava ku nga Vatsonga, swivelelo swa vona swi kongomi eka vakulukumba va vurhangeli bya Munghana Lonene FM, xikan’we na le ka Lawrence Ubisi. Munghana Lonene FM yi hehliwe hiku pfilunganya no rhukana rixaka-nkulu ra Vatsonga hi ku tlakusa mfumu xivongo wa ka Nxumalo ehenhleni ka tinxaka tin’wani ta Vutsonga.

Nhlamulo ya Munghana Lonene FM ya tsalwa ra hina ra; Why does Munghana Lonene FM insist on labeling us as “Vatsonga-Machangani”?

Va makomba-ndlela va ve va pfumela nandzu handle ko titshikelela. Munghana Lonene FM yi na malembe yi kha yi lahlekisa rixaka, handle ko twisisa no chava switandzhaku swo vitana rixaka ra Vatsonga hi vito ra “Vatsonga/Machangani”, kumbe ku vitana ririmi ra Xitsonga ku i Xichangani.

Hina na va ka Munghana  Lonene FM, xikan’we na mfumu wa Afrika-Dzonga, ha pfumelelana ku rixaka ra hina i Vatsonga, hi valavula Xitsonga. Kambe, swi hoxekini ku vitana rixaka-nkulu ra tinxaka ta makume-mune hi vito ra ntlawa un’we, ku endla sweswo i ku pfilunganya no lahlekisa vanhu; a hi Vatsonga hinkwavo ku nga Machangani.

Hi ta rhandza ku khensa vurhangeli bya Lawrence Ubisi eku lulamiseni swihoxo swa malembe ku pfa eka xiyanimoya xa Munghana Lonene FM. Ndzulamiso wa muxaka lowu, hi ko ku “komba ndlela””, lexi xi nga sala i ku yirisa vahaxi ku vita rixaka hi mavito ya miganga ya vona, Vutsonga byikulu.

Avuxeni.

 
Previous ArticleNext Article

1 Comment

  1. pfunani. ndzi lava risimu ra Sabatha nwa-mafemani. ndzi ringete ku downloader but all the downloads im getting ti ndzi nyika risimu ro tlangela a hansi. swi languteka wonge volume yile hansi.

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.